Ryzyko operacyjne

Nie ma takiej możliwości, by działalność firmy nie była obciążona ryzykiem operacyjnym, czyli ryzykiem poniesienia strat finansowych z tytułu zdarzeń operacyjnych np. zawodności procesów, ludzi, technologii, przestępstw, etc.
Przed takim ryzykiem można się zabezpieczyć.

Usługi NCA obejmują m.in.: