Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r.
o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”). Poniżej znajdują się informacje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest NCA Nadzór Compliance Audyt.

2. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Dane osobowe zbierane w imieniu Administratora są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika serwisu. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do realizacji usług.

3. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”
Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w różnych celach:
a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;
b) w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w naszym asortymencie;
c) w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów. Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Możesz również zwrócić się do nas
z żądaniem usunięcia danych poprzez wysłanie stosownej prośby na kontakt@ncal.pl

4. KONTAKT

Administrator danych będzie się kontaktował z użytkownikami za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Użytkownikom będą przekazywane informacje dotyczące odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularza kontaktowego. Przekazywanie informacji drogą elektroniczną odbywa się za wyłączną zgodą użytkowników.
Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, zwracając się w tym celu do administratora swoich danych osobowych.

5. ZABEZPIECZENIE DANYCH

Administrator danych oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić użytkownikom, których danymi administruje, wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu oraz jednocześnie oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa.