Kontrola

Dzięki sprawnie funkcjonującemu systemowi kontroli zyskują wszyscy: firma - gdyż każdy proces jest odpowiednio kontrolowany i przez to uporządkowany, pracownicy- gdyż dzięki mechanizmom kontrolnym unikają błędów, Zarząd/Właściciel  - gdy uzyskuje zapewnienie, że wszystko jest pod tzw. kontrolą.
Kontrola to także czynności związane z weryfikacją kosztów, a te najlepiej powierzyć niezależnemu profesjonaliście.

Usługi NCA obejmują m.in.: