Audyt

Audyt wewnętrzny to funkcja, która w sposób niezależny, obiektywny i profesjonalny powinna oceniać ryzyka działalności firmy, system kontroli wewnętrznej oraz ład korporacyjny. Audyt wewnętrzny w wielu firmach jest wymogiem. Nie oznacza to, że musisz od razu w swoich strukturach tworzyć pełnoetatowe jednostki audytu. Potrzeba audytu powinna być należycie oszacowana. NCA oferuje profesjonalną,całkowicie obiektywną i niezależną usługę audytu wewnętrznego na zasadzie outsourcingu w odpowiednim, uzależnionym od do skali działalności wymiarze godzin. Jeżeli nie dostrzegacie Państwo potrzeby wdrożenia funkcji audytu wewnętrznego, wykonujemy również pojedyncze projekty audytowe w interesujących Państwa obszarach. Pomożemy również zidentyfikować ryzyka w działalności firmy, by rozważyć z Państwem sposoby jego zabezpieczenia oraz potrzebę przeprowadzenia szczegółowego badania audytowego.

Usługi NCA obejmują m.in.: