N niezależny, niezawodny nadzór
C całkowita zgodność działania z prawem
A autentycznie niezależny audyt

OFERTA

NADZÓR

Nadzór to więcej niż kontrola, a mniej niż zarządzanie. Ktoś niezależny w sposób profesjonalny może przejąć od Ciebie funkcje nadzoru nad wykonaniem poszczególnych projektów, funkcjonowaniem procesów, etc.

COMPLIANCE

Działalność każdej firmy obwarowana jest mnóstwem, zmieniających się przepisów zewnętrznych. Czy jesteś pewny, że w tym momencie Twoja firma spełnia wszystkie wymogi ustawodawców?

AUDYT WEWNĘTRZNY

Audyt wewnętrzny na zasadach outsourcingu to funkcja, która w sposób niezależny, obiektywny i profesjonalny ocenia ryzyka działalności firmy, system kontroli wewnętrznej oraz ład korporacyjny.

KONTROLA

Dzięki sprawnie funkcjonującemu systemowi kontroli zyskują wszyscy: firma, pracownicy, zarząd i właściciele.

RYZYKO OPERACYJNE

Nie ma takiej możliwości, by działalność firmy nie była obciążona ryzykiem operacyjnym, czyli ryzykiem poniesienia strat finansowych z tytułu zdarzeń operacyjnych np. zawodności procesów, ludzi, technologii, przestępstw, etc.

LEGISLACJA WEWNĘTRZNA

Polityki, Procedury, Instrukcje, Zarządzenia, Uchwały (itp.) powinny wprowadzać ład i porządek w procesach funkcjonowania i zarządzania firmą.

AKTUALNOŚCI

16-06-2018

RODO

Audyty w zakresie zgodności działania z RODO w promocyjnej cenie.